เรื่อง อะเมซิ่งชายแดนใต้

เรื่อง อะเมซิ่งชายแดนใต้
ทีม SATU ADDI
โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ จ.นราธิวาส